Sankt LazarusOrden av Jerusalem - Malta

Ordens 49:e Stormästare H.R.H. Prins Pieter Cantacuzino

2009-12-17 Musikgudstjänst i Stockholm.

Musikgudstjänsten anordnades av Kommenderiet Sankt Erik inom Storprioratet Sverige av den över 900 år gamla Militära och Hospitallära Sankt Lazarusorden av Jerusalem.

Medverkande: Marija Kadovic - harpa, Axel Rällfors- klarinett, William de Blanche - sång och orgel, Stefan de Blanche - flygel, Maia Alexandrova - flygel samt Ensemble ur Stockholms Studentsångare.

Andakt hölls av Engelbrektskyrkans Kyrkoherde emeritus David R Holm.

Information om Stiftelsen Livslust och dess hjälparbete i Lettland gavs av Storprioratets Hospitallit Peder Norman och kollekt upptogs till förmån för densamma.


Marija Kadovic - harpa


Axel Rällfors - klarinett samt Ensemble ur Stockholms Studentsångare.


William de Blanche - sång och orgel


Deltagande musiker avtackades av Storprior Björn J. Pettersson och Storprioratets Almoner (Insamlingsledare) Solveig Lagerholm