Sankt LazarusOrden av Jerusalem - Malta

Ordens 49:e Stormästare H.R.H. Prins Pieter Cantacuzino

Söndagen den 15 Januari anordnade Kommenderiet Sankta Birgitta en välbesökt Välgörenhetskonsert i Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala.

Damensemblen "Choose Freely" bjöd på ett urval ur sin repertoar, som består av både andliga och profana melodier.

Kollekten som upptogs gick till Frälsningsarméns arbete för hemlösa.