Sankt LazarusOrden av Jerusalem - Malta

Ordens 49:e Stormästare H.R.H. Prins Pieter Cantacuzino

En av Storprioratets viktiga bidragsmottagare är Stiftelsen Livslust i Lettland. Under sensommaren 2012 reste vår Hospitalit Peder Norman, vilken under ett flertal år aktivt arbetat med insamlingar för Stiftelsens arbete i Lettland, och Storprior Björn J. Pettersson dit för att på ort och ställe bilda sig en uppfattning om verksamheten.


Stiftelsen Livslusts Standar.


Storprior Björn J. Pettersson och Chefen för Livslusts verksamhet i Lettland, Liga Landisa, vid ankomsten till Aizupe.


En mångfald av ekologiska grönsaker odlas i egen regi.


Som en del av verksamheten produceras och säljs såväl trä- som textilartiklar (finns även att köpa på Slottsboden, Stockholms Slott).


Föreståndaren för verksamheten, Liga Landisa, glatt poserande med Storprioratets bordsstandar.


H.K.H Drottning Silvia, Livslust Höga Beskyddarinna vid invigningen 1996 tillsammans med dåvarande Justieministern Laila Freivalds och Livslusts grundare Kerstin Nordin.