Sankt LazarusOrden av Jerusalem - Malta

Ordens 49:e Stormästare H.R.H. Prins Pieter Cantacuzino

Den 20:e oktober stod Kommenderiet S:ta Birgitta i Uppsala värd för Ordens höstmöte med efterföljande Festmiddag. Investituren hölls i Helga Trefaldighetskyrkan och leddes av Storprior Björn J. Pettersson och den kyrkliga delen hölls av Kommanderiets nyutnämnde Pastor Primarius Markus Holmberg.


Storprior Björn J. Pettersson öppnar Investituren. 


Kommanderiet S:ta Birgittas Vice Kommendator Lars Lagerström tänder Helga Trefaldighetkyrkans ljuskrona. Efter Investituren höll denne en mycket uppskattad kort betraktelse över kyrkans historia.


Storprioratets Prior Geoff Erici var Investiturens "acting" Marskalk. I bakgrunden Kommanderiet S:ta Birgittas nytillträdde Pastor Primarius Markus Holmberg. 


Förväntansfulla Postulanter inför upptagande i Sankt LazarusOrden.


Befordrade Lazariter, de nyutnämnda Officerarna Annica Forssell och Viktor Carlsson.