Sankt LazarusOrden av Jerusalem - Malta

Ordens 49:e Stormästare H.R.H. Prins Pieter Cantacuzino

Ilastning av årets gåva. 40 flyttkartonger och säckar med gåvor till ett uppskattat värde av SEK, 115.000:-/€ 13,550, dvs. lika mycket som gåvan 2011.

En nöjd Insamlingsansvarig efter väl förrättat värv tillsammans med SELSTORS Platschef - Solveig Lagerholm och Mats Crona

Fr.o.m. Mars 2013 har Orden tecknat ett förmånligt samarbetsavtal med SELSTOR i Täby