Sankt LazarusOrden av Jerusalem - Malta

Ordens 49:e Stormästare H.R.H. Prins Pieter Cantacuzino

GMCM (Grand Magesterial Council Meeting) 2013 hölls i år med Ungern som värdland. Deltagare kom från Ungern, Italien, Malta, Belgien, Frankrike, Österrike och Sverige.

20 svenska Lazariter deltog i mötet.

Det som gjorde mötet unikt var Installationen av vår nye Stormästare H.H. Prins Pieter Cantacuzino, den 49:e Stormästaren i vår Ordens historia..  


Värdlandet Ungerns Storprior H.E. Adam Török i passande inramning


Minnesmedalj slagen för GMCM 2013


Installation av Ordens 49:e Stormästare


Inmarsch för installation av Ordens 49:e Stormästare.Ordens Grand Vicar i förgrunden med Stormästarens värdighetstecken. Till vänster i bild Ordens Grand Marshal tillika vår Storprior H.E. Björn J. PetterssonOrdens 49:e Stormästare mottager tecknen på sin värdighet.  


Några av deltagarna vid Installationen.


Minnemedalj slagen för att högtidlighålla installationen av Ordens 49:e Stormästare.

Investitur

//under uppdatering