Sankt LazarusOrden av Jerusalem - Malta

Ordens 49:e Stormästare H.R.H. Prins Pieter Cantacuzino

Storprioratets Investitur hölls i slutet av september i Danderyds kyrka. Den efterföljande festmåltiden avhölls på Täby Park Hotell.

Årets Investitur hedrades med den 49:e Stormästaren H.R.H. Prins Pieter Cantacuzinos närvaro.


Deltagare i väntan på att Processionen skall ställas upp.


Storprior Björn J. Pettersson öppnar Investituren. Till vänster Ordens 49:e Stormästare H.R.H. Prins Pieter Cantacuzino.och till höger Prior Geoff Erici.


Kommanderiet Sankta Birgittas Vice Kommendator Lars Lagerström föredrar Ordens historia under Investituren


Postulanten Miroslaw Benendo vid dubbning till Officer av 1:a graden.


Det nyinrättade Kommanderiet S:t Görans Kommendator Lennart Iselius och Vice Kommendator Kristina Ekstrand-Dahlberg inför befordran.


Ordens Vice Prelat Markus Holmberg utdelar Välsignelsen, vilket avslutade Kyrkodelen av 2013 års Investtitur.