Sankt LazarusOrden av Jerusalem - Malta

Ordens 49:e Stormästare H.R.H. Prins Pieter Cantacuzino

2016 års Vårmöte avhölls  - i Kommanderiet Sankta Birgittas regi under ledning av Kommendator Claes Kihlberg - för första gången i Storpriorartes historia i Uppsala.

Vårmötet hedrades av närvaron av Ordens 49:e Stormästare H.R.H Pieter Cantacuzino samt av Ordens Grand Vicar tillika President of the Executive Council H.S.H Dr. hc Vittorio Galoppini, 37th Duca di Carpenedolo.

Officiant vid investituren var Ordens Grand Spiritual Prior tillika Storprioratets Andlige Prior, Biskop Emeritus (Karlstad) Teol Dr. Bengt Wadensjö.

Vid Investituren upptogs fyra nya medlemmar i Vår Orden, samt befordrades och belönades förtjänta medlemmar i Strorprioratet för sina insatser


Vid det efterföljande årsmötet redogjordes för Storprioratets Caritativa Verksamhet under det gångna året; ett antal pengagåvor till olika behjärtansvärda verksamheter ex vis Stiftelsen Livslust samt resultatet från föregående år insamlingsverksamhet som oavkortat gick till Frälsningsarmén/MYRORNA (ca 230 000 SEK i varuvärde). De respektive Kommanderierna redogjorde för de olika insatser som genomförts under året för att stärka gemenskapen inom Orden samt att bidra till Ordens Caritativa verksamhet,

Vid den efterföljande Galamiddagen i Wasasalen i Uppsala Slott avnjöts en fantastisk trerätters middag.


Kommanderiet Sankta Birgitta färgade Vårmötet med Uppsaliensiska kulörer - under middagen sjöngs ett antal kända studentsånger samt avnjöts även Gunillaklockans slag senare under kvällen.