Sankt LazarusOrden av Jerusalem - Malta

Ordens 49:e Stormästare H.R.H. Prins Pieter Cantacuzino

2017 års Vårkapitel med Investitur avhölls i Danderyds kyrkaProcession med Sveriges, Maltas samt Storprioratets FanorHE Prior Geoff Erici, för dagen tf Marskalk, ledsagar de berörda medlemmarna in i Kyrkan


Ordens Internationella Fana infördes av Kommendören Bengt PalmHRH Prinsen Stormästaren eskorterad av Presidenten i Suprima Konciliet HH Prins Vittorio Galoppini


Storprioratets välbesökta Vårkapitel 2017 avhölls detta år i Danderyd den 20 maj, i närvaro av representanter
                  för Ordens Högsta Ledning


Biskop em. HE Bengt Wadensjö, Ordens Grand Spiritual Prior, förkunnar Trosbekännelsen samt
uttalar Förböner för såväl HM Konungen, Sankt LazarusOrden, dess ledning och medlemmar samt välsignar Kapitlets insignierVårkapitlets utmärkelsetecken denna dag
Utsökt musikalisk mellanaktsunderhållning av Far och Dotter, Lennart och Sara-Rebecka Ericsson


Recession I, anförd av Korsbäraren HE Dame Commander Solveig Lagerholm

Recession II, uttåg efter väl förrättat värv, under ledningen av tf Marskalken HE Prior Geoff EriciEtt komprimerat Medlemsmöte på Restaurang Home Made innan Festmåltiden (HE Prior Geoff Erici, 
HE Storprior Björn J. Pettersson, Vice Kansler Jan Sjöblom samt Skattmästaren Gunnar Kjellberg). HRH Stormästaren, Prins Pieter Cantacuzino,
talar till Festmåltidsdeltagarna


HE Storpriors Middagstal till Postulanterna