Sankt LazarusOrden av Jerusalem - Malta

Ordens 49:e Stormästare H.R.H. Prins Pieter Cantacuzino

Då vi bedriver vår verksamhet inom ramen för en Internationell Riddarorden innebär medlemsskapet att man - utifrån sitt engagemang - kan komma att belönas med Grader med därav följande Ordenstecken och andra förtjänsttecken. Till skillnad mot de Ordenstecken som finns inom några av de i Sverige förekommande sällskapsordnarna  (T.O., Arla Coldin, Frimurarorden, Odd Fellows etc) kan och skall Sankt LazarusOrdens Ordenstecken bäras även utanför vår egen verksamhet.

Innan vi närmare går in på området, kan det vara lämpligt att påminnas om följande:

"Investituren, bärandet av manteln och det gröna åttauddiga korset är mer än ett rituellt underhåll av en gammal tradition, de är symboler för broderskap och hängivenhet för vår kristna tro". 

En mer utförlig beskrivning kan fås på Ordens officiella internationella Webplats: www.orderofsaintlazarus.org

Grader

Följande Grader förekommer inom Sankt LazarusOrden, från dess lägsta till dess högsta:

- Knight/Dame (MLJ)
- Officer/Dame Officer (OLJ)
- Commander/Dame Commander (CCLJ)
- Commander with Star/Dame Commander with Star (CLJ)
- Grand Officer 2nd Class/Dame Grand Officer 2nd Class (KLJ/DLJ)
- Grand Officer 1st Class/Dame Grand Officer 1st Class (KCLJ/DCLJ)
- Grand Cross/Dame Grand Cross (GCLJ/DGCLJ)
- Grand Cross with Collar/Dame Grand Cross with Collar (GCCLJ/DGCCLJ)

För de präster som tjänstgör inom verksamheten förekommer särskilda benämningar som följer graderna,
t
,ex benämns en präst vilken har rangen av Grand Officer 2nd Class som Senior Chaplain (SChLJ) osv.


Vid inträde i Orden utgör graderna MLJ och OLJ  inträdesgrader. I speciella fall (och med godkännade av Ordens internationella ledning) kan även graden CCLJ komma ifråga.

Ordenstecken

För Graderna MLJ och OLJ bäres Ordenstecknet som bröstkors:För Graderna CCLJ och CLJ bäres Ordenstecknet som halskors., En CLJ bär även en Kraschan i silver.


Graden KLJ bäres Ordenstecknet (kompletterat med en sk "Military Trophy") som halskors:


Kraschan i guld bäres för Graden KLJ och Graderna däröver.


Damer bär alltid sina Ordenstecken på bröstet i en sk "ribbon bow". För t. ex. en DLJ ser Ordenstecknet ut enligt följande.


Graderna KCLJ/DCLJ bäres i Ordensband över höger axel (grönt) tillsammans med Kraschan i guld. 


Storkorsgraderna GCLJ/DGCLJ bär Ordenstecknet med Krona i Ordensband över höger axel (grönt) samt Kraschan i guld..


Innehavare av Ordens högsta grad GCCLJ/DGCCLJ bär Ordenstecknet med Krona i Ordensband över höger axel (grönt), Kraschan i guld samt Ordenskedja (The Grand Collar of the Order)