Sankt LazarusOrden av Jerusalem - Malta

Ordens 49:e Stormästare H.R.H. Prins Pieter Cantacuzino

Dåtid

Sankt LazarusOrden har existerat länge i vårt land. I vår Ordens Konstitution omnämns bl.a. att det på 1200-talet skall ha funnits ett Arvskommenderi vid Askeby-Kloster i Östergötland.

Samtid

1961 introducerades den nutida Sankt LazarusOrden i Sverige.

År 1981 etablerades den s.k. ”Skandinaviska Tungan” dvs. Storprioratet Finland, Prioratet Sverige samt Delegationen Norge.

1991 konstituerades Storprioratet Sverige.

Nutid 

Sedan 2004 leds Sankt LazarusOrden i Sverige av H.E. Storprior Björn J. Pettersson. Under dennes ledning har bl.a.de tidigare humanitära hjälpinsatserna förstärkts och nya tillkommit. 

År 2011 – i samband med vårt svenska 50-årsjubileum, har Ordens Internationella Stormästarmöte för första gången genomförts i Stockholm, Sverige. 

Framtid 

Intresset för medlemsskap är fortsatt stort och Orden i Sverige växer årligen med ett antal utvalda nya motiverade medlemmar.