Sankt LazarusOrden av Jerusalem - Malta

Ordens 49:e Stormästare H.R.H. Prins Pieter Cantacuzino

Insamlingsverksamhet 

Under en följd av år har en mångfald kläd-, möbel – och pengainsamlingar av betydande omfattning genomförts till bidragsmottagare i såväl Sverige som utomlands. 

Storprioratets insamlade medel tillfaller oavkortat Ordens bidragsmottagare (i Sverige från och med 2010, Frälsningsarmén/Myrorna och i Lettland Stiftelsen ”Livslust”). 2015-års insamling gjorde att en gåva av 230.000 kronor kunde skänkas till Frälsningsarmén/MYRORNA..

Fr.o.m. 2008 har vi dessutom återupptagit s.k. ”Bring and Buy”-möten som en trevlig insamlings- och mötesform.

Välgörenhetskonserter

2007 genomfördes en första Välgörenhetskonsert i Finska Kyrkan, Stockholm. Behållningen från denna överlämnades till Stadsmissionen. Ytterligare en uppskattad Konsert arrangerades hösten 2008 i samarbete med Stockholms Stadsmission och Finska Församlingen i Stockholm. En 

Kvällsmusikgudstjänst genomfördes i december 2009 genom vårt Stockholmsbaserade Kommanderi Sankt Eriks försorg. Den vid gudstjänsten insamlade kollekten tillföll Stiftelsen Livslust hjälpverksamhet i Lettland. 

I december 2012 anordnade Kommanderiet Sankta Birgitta i Uppsala en musigudstjänst i Helga Trefaldighets kyrka. De insamlade medlen tillföll Stadsmissionen i Uppsala.

Storprioratets "inre" arbete 

När det gäller Storprioratets "inre" arbete genomföres Investiturer (upptagande av nya medlemmar etc) dels i maj varje år, dels under hösten då våra Kommenderier alternerar med anordnandet av dessa. Kommenderierna anordnar härutöver även lokala möten för sina medlemmar. 

Våra svenska medlemmar har också under de senaste åren i stor utsträckning deltagit i de Internationella möten som anordnats av övriga Jurisdiktioner inom vår Orden, bl.a. i Viareggio (Italien) 2007, då 10 personer deltog.Vid 2009 års Stormästarmöte i Gent (Belgien) representerades Sverige av 13 deltagare och vid Stormästarmötet i Ungern i Juni 2013 deltog 18 svenska Lazariter. Intresset för Internationella Lazarussammankomster är och förblir i konstant stigande.